Bảng giá văn phòng phẩm

Bảng giá văn phòng phẩm

Bảng giá văn phòng phẩm 

 

 Bảng giá Văn phòng phẩm

 Giấy photocopy các loại

 

1 Giấy double 70-A4 5 ram/thùng Ram LH: 0901 87 88 86
2 Giấy double 70-A3 5 ram/thùng Ram LH: 0901 87 88 86  
3 Giấy double  A4 80  5 ram/thùng Ram LH: 0901 87 88 86  
4 Giấy double A3 80 5 ram/thùng Ram LH: 0901 87 88 86  
5 Giấy Paper one 70-A4  5 ram/thùng Ram LH: 0901 87 88 86  
6 Giấy Paper one 70-A3 5 ram/thùng Ram LH: 0901 87 88 86  
7 Giấy Paper one 80-A4  5 ram/thùng Ram LH: 0901 87 88 86
8 Giấy Paper one 80-A3 5 ram/thùng Ram LH: 0901 87 88 86  
9 Giấy IK Plus 70-A4 5 ram/thùng Ram LH: 0901 87 88 86  
10 Giấy IK Plus 70-A3 5 ram/thùng Ram LH: 0901 87 88 86  
11 Giấy IK Plus 80-A4 5 ram/thùng Ram LH: 0901 87 88 86  
12 Giấy IK Plus 80-A3  5 ram/thùng Ram LH: 0901 87 88 86  
13 Giấy Superem 70-A4 5 ram/thùng Ram LH: 0901 87 88 86  
14 Giấy Superem 70-A3 5 ram/thùng Ram LH: 0901 87 88 86  
15 Giấy Superem 80-A4 5 ram/thùng Ram LH: 0901 87 88 86  
16 Giấy Superem 80-A3 5 ram/thùng Ram LH: 0901 87 88 86  
17 Giấy IDEA 70-A4 5 ram/thùng Ram LH: 0901 87 88 86  
18 Giấy IDEA 70-A3 5 ram/thùng Ram LH: 0901 87 88 86  
19 Giấy IDEA 80-A4 5 ram/thùng Ram LH: 0901 87 88 86  
20 Giấy IDEA 80-A3 5 ram/thùng Ram LH: 0901 87 88 86  
21 Giấy Copy Paper 60 5 ram/thùng Ram LH: 0901 87 88 86  
22 Giấy EXCEL A4 70  5 ram/thùng Ram LH: 0901 87 88 86  
23 Giấy EXCEL A4 70 có màng co 5 ram/thùng Ram LH: 0901 87 88 86  
24 Giấy EXCEL A3 70  5 ram/thùng Ram LH: 0901 87 88 86  
25 Giấy EXCEL A5 70  5 ram/thùng Ram LH: 0901 87 88 86  
26 Giấy EXCEL A4 80  5 ram/thùng Ram LH: 0901 87 88 86  
27 Giấy Natural 70-A4 5 ram/thùng Ram LH: 0901 87 88 86  
28 Giấy Natural 70-A3 5 ram/thùng Ram LH: 0901 87 88 86  
29 Giấy Quality 70-A4 5 ram/thùng Ram LH: 0901 87 88 86  
30 Giấy Quality 80-A4 5 ram/thùng Ram LH: 0901 87 88 86  
31 Giấy A One 62-A4 500 tờ Ram LH: 0901 87 88 86  
32 Giấy A one 68-A4 500 tờ Ram LH: 0901 87 88 86  
33 Giấy Ford 70-A4  ram Ram LH: 0901 87 88 86  
34 Giấy Ford 80-A4 ram Ram LH: 0901 87 88 86  
35 Bìa kiếng A4 1.5 nhiệt(1kg) kg  Xấp/kg LH: 0901 87 88 86  
36 Bìa kiếng A4 1.5 nhiệt(xấp) 100 tờ  Xấp LH: 0901 87 88 86  
37 Bìa thái A4 180gsm Ram LH: 0901 87 88 86  

 

 Bìa, Giấy Decal, Giấy than

 

1 Bìa màu mỹ A3 xl, xd, t, h, v 100 tờ/xấp Xấp LH: 0901 87 88 86  
2 Bìa màu mỹ A3 màu đặc biệt 100 tờ/xấp Xấp LH: 0901 87 88 86  
3 Giấy bìa thái màu A4 100 tờ/xấp Xấp LH: 0901 87 88 86  
4 Giấy bìa màu A3 đúng khổ 100 tờ/xấp Xấp LH: 0901 87 88 86  
5 Giấy bìa màu A3 (32*48) 100 tờ/xấp Xấp LH: 0901 87 88 86  
6 Giấy bìa thơm mỏng A4(có hoa văn) 100 tờ/xấp Xấp LH: 0901 87 88 86  
7 Giấy bìa thơm dày A4 100 tờ/xấp Xấp LH: 0901 87 88 86  
8 Bìa kiếng A3 dày Kg Xấp LH: 0901 87 88 86  
9 Giấy decal A4 đế xanh 100 tờ/xấp Xấp LH: 0901 87 88 86  
10 Giấy decal A4 đế vàng 100 tờ/xấp Xấp LH: 0901 87 88 86  
11 Decal tomy A4 100 tờ/xấp Xấp LH: 0901 87 88 86  
12 Giấy than Kokusai xanh   100 tờ /hộp   Hộp  LH: 0901 87 88 86  
13 Giấy than Horse 4400 100 tờ/xấp  Xấp  LH: 0901 87 88 86
14 Giấy than G-star L1 100 tờ/xấp  Xấp  LH: 0901 87 88 86
15 Giấy niêm phong (Perlyua) 100 tờ/xấp  Xấp  LH: 0901 87 88 86

 

Giấy ghi chú (Giấy note)

 

1 Giấy ghi chú 3 x 2 UNT 12 xấp /lốc  Xấp  LH: 0901 87 88 86
2 Giấy ghi chú 3 x 3 UNT 12 xấp /lốc  Xấp  LH: 0901 87 88 86
3 Giấy ghi chú 3 x 4 UNT 12 xấp /lốc  Xấp  LH: 0901 87 88 86
4 Giấy ghi chú 3 x 5 UNT 12 xấp /lốc  Xấp  LH: 0901 87 88 86  
5 Giấy note vàng 3x2  (4,9cmx7,6cm) 48 lố/1 thùng
1 lố/12 xấp
 Xấp  LH: 0901 87 88 86  
6 Giấy note vàng 3x3 (7,6cmx7,6cm) 32 lố/1 thùng
1 lố/12 xấp
 Xấp  LH: 0901 87 88 86
7 Giấy note vàng 3x4 (7,6cmx10,5cm) 24 lố/1 thùng
1 lố/12 xấp
 Xấp  LH: 0901 87 88 86  
8 Giấy note vàng 3x5 (7,6cmx12,7cm) 20 lố/1 thùng
1 lố/12 xấp
 Xấp  LH: 0901 87 88 86
9 Giấy note vàng 1,5x2 (3,8cmx5cm)  (12 xấp/1 lố)
84 lố/1 thùng
 Xấp  LH: 0901 87 88 86
10 Giấy ghi chú 4 màu dạ quang 216 xấp/ thùng  Xấp  LH: 0901 87 88 86
11 Giấy ghi chú 5 màu giấy 36 xấp/hộp  Xấp  LH: 0901 87 88 86  
12 Giấy ghi chú 5 màu nhựa  48 xấp/hộp  Xấp  LH: 0901 87 88 86
13 Giấy note trình ký Sign here 680-9 12 xấp / hộp  Xấp  LH: 0901 87 88 86

 

Giấy liên tục, Giấy in nhiệt

 

1 Giấy in vi tính liên tục 1 liên (279x210) 1T=1.500 tờ Thùng LH: 0901 87 88 86  
2 Giấy in vi tính liên tục 2 liên (279x160) 1T=700 bộ Thùng LH: 0901 87 88 86  
3 Giấy in vi tính liên tục 2 liên (279x210) 1T=700 bộ Thùng LH: 0901 87 88 86  
4 Giấy in vi tính liên tục 2 liên (279x210) 1T=700 bộ Thùng LH: 0901 87 88 86  
5 Giấy in vi tính liên tục 3 liên (279x210) 1T=500 bộ Thùng LH: 0901 87 88 86
6 Giấy in vi tính liên tục 1 liên (279x240) 1T=1.500 tờ Thùng LH: 0901 87 88 86  
7 Giấy in vi tính liên tuc 2 liên (279x240) 1T=700 bộ Thùng LH: 0901 87 88 86
8 Giấy in vi tính liên tục 2 liên (279x240) 1T=700 bộ Thùng LH: 0901 87 88 86
9 Giấy in vi tính liên tục 3 liên (279x240) 1T=500 bộ Thùng LH: 0901 87 88 86  
10 Giấy in nhiệt K57 x45 mm 100 cuộn/ thùng Cuộn LH: 0901 87 88 86  
11 Giấy in nhiệt K80 x 45mm 100 cuộn/ thùng Cuộn LH: 0901 87 88 86
12 Giấy decal mã vạch các khổ  100 cuộn/ thùng Cuộn LH: 0901 87 88 86  

 

Nhựa ép, giấy in ảnh

 

1 Nhựa ép A5-80 Mic 50 xấp/thùng Xấp  LH: 028 7300 8779 
2 Nhựa ép A4-80 Mic 60 xấp/thùng Xấp  LH: 028 7300 8779 
3 Nhựa ép A3-80 Mic 50 xấp/thùng Xấp  LH: 028 7300 8779 
4 Nhựa ép CM 150 mic 70 xấp/thùng Xấp  LH: 028 7300 8779 
5 Nhựa Ép BL 70 xấp/thùng Xấp  LH: 028 7300 8779 
6 Giấy in ảnh Kodat 50 xấp/thùng Xấp  LH: 028 7300 8779 
7 Giấy in ảnh 1M 135 -A4 NTS 100 tờ/xấp Xấp  LH: 028 7300 8779 
8 Giấy in ảnh 1M 230 -A4 NTS 50 tờ /xấp Xấp  LH: 028 7300 8779 
9 Giấy in ảnh 2M 210 -A4 NTS 50 tờ /xấp Xấp  LH: 028 7300 8779 
10 Giấy in ảnh 2M 230 -A4 NTS 50 tờ /xấp Xấp  LH: 028 7300 8779 
11 Giấy in ảnh 2M 230 -A3 NTS 50 tờ /xấp Xấp  LH: 028 7300 8779 
12 Giấy in ảnh 2M 210 -A3 NTS 50 tờ /xấp Xấp  LH: 028 7300 8779 

 

Bìa lá, bìa lỗ

 

1 Bìa nút A4  My Clear (Dày L1) 12 cái/xấp Cái  LH: 028 7300 8779 
2 Bìa nút F4  My Clear (Dày L1) 12 cái/xấp Cái  LH: 028 7300 8779 
3 Bìa nút A5  My Clear (Dày L1) 20 cái/xấp Cái  LH: 028 7300 8779 
4 Bìa lá A4 Plus 100 cái/xấp Cái  LH: 028 7300 8779 
5 Bìa lá F4 Plus 100 cái/xấp Cái  LH: 028 7300 8779 
6 Bìa lá A4 - Thiên Long/Double A dày 100 cái/xấp Cái  LH: 028 7300 8779 
7 Bìa lá F4 - thiên long 100 cái/xấp Cái  LH: 028 7300 8779 
8 Bìa quấn dây A4 nhựa 12 cái/xấp Cái  LH: 028 7300 8779 
9 Bìa quấn dây F4 nhựa 12 cái/xấp Cái  LH: 028 7300 8779 
10 Bìa lỗ 4.5  lạng 100 cái/xấp Xấp  LH: 028 7300 8779 
11 Bìa lỗ 4 lạng 100 cái/xấp Xấp  LH: 028 7300 8779 
12 Bìa lỗ Double A dày 4.5-5 lạng 100 cái/xấp Xấp  LH: 028 7300 8779 

 

 BÌA TRÌNH KÝ- BÌA ACCO- BÌA CÂY- BÌA PHÂN TRANG

 

1 Bìa trình ký A4 đơn simili tốt 200 cái/thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
2 Bìa trình ký A4 đôi simili tốt 150 cái / thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
3 Bìa trình ký A4 đơn simili thường 200 cái/thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
4 Bìa trình ký A4 đôi simili  thường 150 cái / thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
5 Bìa trình ký nhựa A4 85 cái/ thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
6 Bìa trình ký mica 60 cái/thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
7 Bìa acco giấy TQ 10 cái/xấp Cái  LH: 028 7300 8779 
8 Bìa acco giấy Plus 10 cái/xấp Cái  LH: 028 7300 8779 
9 Bìa acco nhựa TQ 10 cái/xấp Cái  LH: 028 7300 8779 
10 Bìa acco nhựa TL 10 cái/xấp Cái  LH: 028 7300 8779 
11 Bìa cây gáy nhỏ 10 cái/xấp Cái  LH: 028 7300 8779 
12 Bìa cây gáy lớn 10 cái/xấp Cái  LH: 028 7300 8779 
13 Bìa phân trang 10 số nhựa 10 xấp/lố Xấp  LH: 028 7300 8779 
14 Bìa phân trang 12 số nhựa 10 xấp/lố Xấp  LH: 028 7300 8779 
15 Bìa phân trang 10 số giấy 5 xấp/ lố Xấp  LH: 028 7300 8779 
16 Bìa phân trang 12 số giấy 1 xấp/1 lố Xấp  LH: 028 7300 8779 
17 Bìa phân trang nhựa 24 chữ cái 10 xấp/lố Xấp  LH: 028 7300 8779 
18 Bìa phân trang nhựa 31 số 10 xấp/lố Xấp  LH: 028 7300 8779 

 

Bìa 3 dây

 

1 Bìa 03 dây giấy 7cm (Thảo linh) bóng+ đóng gốc 10 cái/lốc Cái  LH: 028 7300 8779 
2 Bìa 03 dây giấy 10cm (Thảo linh) bóng+ đóng gốc 10 cái/lốc Cái  LH: 028 7300 8779 
3 Bìa 03 dây giấy 15cm (Thảo linh) bóng+ đóng gốc 10 cái/lốc Cái  LH: 028 7300 8779 
4 Bìa 03 dây giấy 20cm (Thảo linh) bóng+ đóng gốc 10 cái/lốc Cái  LH: 028 7300 8779 

 

BÌA CÒNG - BÌA CÒNG KIẾNG- BÌA HỘP

 

1 Bìa còng 5-7cm 2 A4/F4 mặt simili  ABBA 50 cái/thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
2 Bìa còng cua nhựa 2.5cm A4  50 cái/thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
3 Bìa còng cua nhựa 3.5cm A4 50 cái/thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
4 Bìa còng cua nhựa 2.5cm A4 -thiên long 50 cái/thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
5 Bìa còng cua nhựa 3.5cm A4 -thiên long 50 cái/thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
6 Bìa còng cua si 3.5F A4 50 cái/thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
7 Bìa còng 5-7cm 1 mặt TL  -F4,A4 40 cái/thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
8 Bìa còng 5-7cm 2 mặt TL - F4,A4 40 cái/thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
9 Bìa còng Kingjim 5-7F -A, F+500đ 40 cái/thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
10 Bìa còng ống Kingjim 15F 5 Cái/thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
11 Bìa còng Plus 5-7F 1 mặt si  40 cái/thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
12 Bìa còng Plus 9F 1 mặt si 20 cái/thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
13 Bìa còng Kokuyo 5-7F 40 cái/thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
14 Bìa còng Kingstar 5-7F 40 cái/thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
15 Bìa 2 còng  kiếng 5F 40 cái/thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
16 Bìa 2 còng kiếng 7F 30 cái/ thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
17 Bìa 2 còng kiếng 10F 40 cái/thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
18 Bìa hộp simili 7 cm  70 cái/thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
19 Bìa hộp simili 10 cm  60 cái/thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
20 Bìa hộp simili 15 cm  25 cái/thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
21 Bìa hộp simili 20 cm  25 cái/thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
22 Bìa hộp simili 25 cm  25 cái/thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
23 Bìa hộp simili 30 cm  25 cái/thùng Cái  LH: 028 7300 8779 

 

BÌA NHỰA NHIỀU LÁ

 

1 Bìa nhựa 20 lá A4 VC 200 cái/thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
2 Bìa nhựa 40 lá A4 VC 170 cái/thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
3 Bìa nhựa 60 lá A4 VC 140 cái/thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
4 Bìa nhựa 80 lá A4 VC 110 cái/thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
5 Bìa nhựa 100 lá A4 VC 80 cái/thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
6 Bìa nhựa 20 lá A4 trong nhiều màu 200 cái/thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
7 Bìa nhựa 40 lá A4  trong nhiều màu 170 cái/thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
8 Bìa nhựa 60 lá A4  trong nhiều màu 140 cái/thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
9 Bìa nhựa 80 lá A4  trong nhiều màu 110 cái/thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
10 Bìa nhựa 100 lá A4  trong nhiều màu 80 cái/thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
11 Bìa nhựa 20 lá A4 -Thiên long 50 bìa/thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
12 Bìa nhựa 40 lá A4  -Thiên long 20 bìa/thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
13 Bìa nhựa 60 lá A4  -Thiên long 20 bìa/thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
14 Bìa nhựa 80 lá A4  -Thiên long 20 bìa/thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
15 Bìa nhựa 100 lá A4  -Thiên long 12 bìa/thùng Cái  LH: 028 7300 8779 

 

GÁY LÒ XO

 

1 Gáy lò xo 6  (100caây/hoäp) 25trang hoäp  LH: 028 7300 8779 
2 Gáy lò xo 8  45trang hoäp  LH: 028 7300 8779 
3 Gáy lò xo 10  (100caây/hoäp) 65trang hoäp  LH: 028 7300 8779 
4 Gáy lò xo 12 80trang hoäp  LH: 028 7300 8779 
5 Gáy lò xo 14  125trang hoäp  LH: 028 7300 8779 
6 Gáy lò xo 16  145trang hoäp  LH: 028 7300 8779 
7 Gáy lò xo 18  165trang hoäp  LH: 028 7300 8779 
8 Gáy lò xo 20  180trang hoäp  LH: 028 7300 8779 
9 Gáy lò xo 22  (50 caây/hoäp) 195trang hoäp  LH: 028 7300 8779 
10 Gáy lò xo 25  220trang hoäp  LH: 028 7300 8779 
11 Gáy lò xo 28  240trang hoäp  LH: 028 7300 8779 
12 Gáy lò xo 32  300trang hoäp  LH: 028 7300 8779 
13 Gáy lò xo 38  350trang hoäp  LH: 028 7300 8779 
14 Gáy lò xo 45  400trang hoäp  LH: 028 7300 8779 
15 Gáy lò xo 51  450trang hoäp  LH: 028 7300 8779 

 

SỔ NAME CARD- SỔ CARO - SỔ DA - SỔ LÒ XO

 

1 Namecard 120 lá 50 cái/1 thùng Quyển  LH: 028 7300 8779 
2 Namecard 160 lá 50 cái/1 thùng Quyển  LH: 028 7300 8779 
3 Namecard 240 lá 40 cái/1 thùng Quyển  LH: 028 7300 8779 
4 Namecard 320 lá 35 cái/1 thùng Quyển  LH: 028 7300 8779 
5 Namecard 500 lá 25 cái/1 thùng Quyển  LH: 028 7300 8779 
6 Sổ caro 21x33 mỏng 144 trang 30 quyển/1 kiện Quyển  LH: 028 7300 8779 
7 Sổ caro 21x33 dày 208 trang 30 quyển/1 kiện Quyển  LH: 028 7300 8779 
8 Sổ Caro 21*33 (dày) – ĐB 344 trang 25 quyển/1 kiện Quyển  LH: 028 7300 8779 
9 Sổ caro 25x33 mỏng 144 trang 20 quyển/1 kiện Quyển  LH: 028 7300 8779 
10 Sổ caro 25x33 dày 208 trang 30 quyển/1 kiện Quyển  LH: 028 7300 8779 
11 Sổ Caro 25*33 (dày Đ.Biệt) – 344 trang 25 quyển/1 kiện Quyển  LH: 028 7300 8779 
12 Sổ caro 30x40 mỏng 128 trang 20 quyển/1 kiện Quyển  LH: 028 7300 8779 
13 Sổ caro 30x40 dày 200 trang 30 quyển/1 kiện Quyển  LH: 028 7300 8779 
14 CK 1 - trắng mỏng loại 1 20 quyển/1 kiện Quyển  LH: 028 7300 8779 
15 Sổ da CK2 100 cuốn/1 thùng Quyển  LH: 028 7300 8779 
16 CK 3  - trắng mỏng loại 1 125 cuốn/1 thùng  Quyển  LH: 028 7300 8779 
17 Sổ da CK4 125 cuốn/1 thùng  Quyển  LH: 028 7300 8779 
18 CK 5  - trắng mỏng loại 1 125 cuốn/1 thùng  Quyển  LH: 028 7300 8779 
19 Sổ da CK6 mỏng (5 quyển/1 lốc)
105 cuốn/1 thùng
Quyển  LH: 028 7300 8779 
20 Sổ da CK6 dày (5 quyển/1 lốc)
75 cuốn/1 thùng
Quyển  LH: 028 7300 8779 
21 Sổ da CK7 mỏng (5 quyển/1 lốc)
70 cuốn/1 thùng
Quyển  LH: 028 7300 8779 
22 Sổ da CK7 dày (5 quyển/1 lốc)
50 cuốn/1 thùng
Quyển  LH: 028 7300 8779 
23 Sổ da CK8 mỏng (5 quyển/1 lốc)
70 cuốn/1 thùng
Quyển  LH: 028 7300 8779 
24 Sổ da CK8 dày (5 quyển/1 lốc)
50 cuốn/1 thùng
Quyển  LH: 028 7300 8779 
25 Sổ da CK9 mỏng (5 quyển/1 lốc)
60 cuốn/1 thùng
Quyển  LH: 028 7300 8779 
26 Sổ da CK9 dày (5 quyển/1 lốc)
40 cuốn/1 thùng
Quyển  LH: 028 7300 8779 
27 Sổ da CK 10 mỏng (sổ da A4) (5 quyển/1 lốc)
35 cuốn/1 thùng
Quyển  LH: 028 7300 8779 
28 Sổ da CK 10 dày (sổ da A4) (5 quyển/1 lốc)
25 cuốn/1 thùng
Quyển  LH: 028 7300 8779 
29 Sổ lò xo A4 Pgrand dày (6 quyển/1 lốc) Quyển  LH: 028 7300 8779 
30 Sổ lò xo A4 Pgrand mỏng  (12 quyển/1 lốc) Quyển  LH: 028 7300 8779 
31 Sổ lò xo A5 Pgrand dày (6 quyển/1 lốc) Quyển  LH: 028 7300 8779 
32 Sổ lò xo A5 Pgrand mỏng  (12 quyển/1 lốc) Quyển  LH: 028 7300 8779 
33 Sổ lò xo B5 Pgrand loại 1 - dày (100 tờ) (6 quyển/1 lốc) Quyển  LH: 028 7300 8779 
34 Sổ lò xo B5 Pgrand loại 1 - mỏng (50 tờ)  (12 quyển/1 lốc) Quyển  LH: 028 7300 8779 
35 Sổ lò xo A6 Pgrand dày (6 quyển/1 lốc) Quyển  LH: 028 7300 8779 
36 Sổ lò xo A7 Pgrand dày (6 quyển/1 lốc) Quyển  LH: 028 7300 8779 

 

BAO THƯ - TẬP 

 

1 Bao thư bưu điện sọc (có keo) Xấp/25 Xấp  LH: 028 7300 8779 
2 Bao thư 12x18(không keo)80gsm Xấp/100 Xấp  LH: 028 7300 8779 
3 Bao thư 12x18(có keo)80gsm Xấp/100 Xấp  LH: 028 7300 8779 
4 Bao thư 12x22(không keo) 80gsm Xấp/100 Xấp  LH: 028 7300 8779 
5 Bao thư 12x22(có keo) 80gsm Xấp/100 Xấp  LH: 028 7300 8779 
6 Bao thư trắng A5 80gsm - có keo Xấp/100 Xấp  LH: 028 7300 8779 
7 Bao thư trắng A4 80gsm Xấp/100 Xấp  LH: 028 7300 8779 
8 Bao thư vàng A4 Xấp/100 Xấp  LH: 028 7300 8779 
9 Bìa hồ sơ xin việc trắng F4 (Định lượng 80gsm) Xấp/100 Xấp  LH: 028 7300 8779 
10 Bìa hồ sơ xin việc cam F4 Xấp/100 Xấp  LH: 028 7300 8779 
11 Mẫu Hợp đồng lao động (tiếng Việt) Xấp/500 tờ Xấp  LH: 028 7300 8779 
12 Tập 96 trang DL60 10 quyển/lốc Quyển  LH: 028 7300 8779 
13 Tập 96 trang  DL70 10 quyển/lốc Quyển  LH: 028 7300 8779 
14 Tập 96 trang DL80 10 quyển/lốc Quyển  LH: 028 7300 8779 
15 Tập 96 trang DL100 10 quyển/lốc Quyển  LH: 028 7300 8779 

 

PHIẾU NHẬP- XUẤT- THU -CHI -HÓA ĐƠN

 

1 Hóa đơn- Phiếu thu- phiếu chi
Phiếu nhập - Phiếu xuất (loại dày)giấy tái sinh
100 to/Cuốn 13*19 Cuốn  LH: 028 7300 8779 
2 Hóa đơn- Phiếu thu- phiếu chi
Phiếu nhập - Phiếu xuất (loại mỏng)giấy tái sinh
50 to/Cuốn 13*19 Cuốn  LH: 028 7300 8779 
3 Hóa đơn- Phiếu thu- phiếu chi
Phiếu nhập - Phiếu xuất (loại 100 tờ)- 1 liên - giấy for 60
100 to/Cuốn Cuốn  LH: 028 7300 8779 
4 Hóa đơn
Phiếu xuất - Phiếu nhập ( dày - khổ A5) - 1 liên -giấy 70
100 to/Cuốn 16*20cuốn  LH: 028 7300 8779 
5 Phiếu xuất - Phiếu nhập ( dày - khổ A4) - 1 liên- giấy 70 100 to/Cuốn 20*25 Cuốn  LH: 028 7300 8779 
6 Hóa đơn - phiếu thu- phiếu chi
Phiếu nhập - phiếu xuất (100to) -2 liên
100 cuốn/thùng 13*19 Cuốn  LH: 028 7300 8779 
7 Hóa đơn có đế 100 tờ -2 liên 100 cuốn/thùng 13*19 Cuốn  LH: 028 7300 8779 
8 Hóa đơn - phiếu nhập - phiếu xuất (A5-100 tờ)- 2 liên 120 cuốn/cây 16*20 Cuốn  LH: 028 7300 8779 
9 Phiếu nhập -  phiếu xuất (A4)- 2 liên 50 cuốn/cây 20*25 Cuốn  LH: 028 7300 8779 
10 Hóa đơn - phiếu thu- phiếu chi
Phiếu nhập - phiếu xuất (150to) -3 liên
100 cuốn / thùng 13*19 Cuốn  LH: 028 7300 8779 
11 Hóa đơn - phiếu thu- phiếu chi
Phiếu nhập - phiếu xuất (150to) -3 liên
100 cuốn / thùng A5 Cuốn  LH: 028 7300 8779 
12 Hóa đơn - phiếu thu- phiếu chi
Phiếu nhập - phiếu xuất (150to) -3 liên
50 cuốn / thùng A4 Cuốn  LH: 028 7300 8779 
13 Giấy giới thiệu (52 tờ) 100 cuốn/cây 13*19 Cuốn  LH: 028 7300 8779 
14 Giấy giới thiệu (100 tờ) 50 cuốn/cây 13*19 Cuốn  LH: 028 7300 8779 

 

KỆ RỔ- KỆ MICA , HỘP CẮM BÚT

 

1 Kệ rổ 1 ngăn 48 cái/cây Cái  LH: 028 7300 8779 
2 Kệ rổ 3 ngăn 50 cái/ 1 thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
3 Kệ 2 tầng ráp nhựa    Cái  LH: 028 7300 8779 
4 Kệ 3 tầng ráp nhựa    Cái  LH: 028 7300 8779 
5 Kệ 1 tầng trượt mica Xukiva 169.1   Cái  LH: 028 7300 8779 
6 Kệ 2 tầng trượt mica Xukiva 169.2   Cái  LH: 028 7300 8779 
7 Kệ 3 tầng trượt mica Xukiva 169.3   Cái  LH: 028 7300 8779 
8 Kệ cắm bút TTM3001   Cái  LH: 028 7300 8779 
9 Kệ cắm bút TTM3002   Cái  LH: 028 7300 8779 
10 Kệ cắm bút TTM3003   Cái  LH: 028 7300 8779 
11 Kệ cắm bút TTM3004   Cái  LH: 028 7300 8779 
12 Kệ cắm bút TTM3005 36 cái/ thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
13 Kệ cắm bút TTM3006   Cái  LH: 028 7300 8779 
14 Kệ cắm bút TTM3007   Cái  LH: 028 7300 8779 
15 Kệ cắm bút TTM3008   Cái  LH: 028 7300 8779 
16 Kệ cắm bút TTM3009   Cái  LH: 028 7300 8779 
17 Kệ cắm bút TTM3010   Cái  LH: 028 7300 8779 
18 Kệ cắm bút TTM3011   Cái  LH: 028 7300 8779 
19 Kệ cắm bút TTM3012   Cái LH: 028 7300 8779
20 Kệ cắm bút TTM3013   Cái  LH: 028 7300 8779 
21 Hộp cắm bút Xukiva 168 (cố định) 92 cái/1 thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
22 Hộp cắm bút Xukiva 170 (cố định) 54 cái/1 thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
23 Hộp cắm bút Xukiva 172 (xoay) 60 cái/1 thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
24 Hộp cắm bút Xukiva 174 (cố định) 45 cái/1 thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
25 Hộp cắm bút Xukiva 176 92 cái/1 thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
26 Hộp cắm bút No.179 (xoay) 92 cái/1 thùng Cái  LH: 028 7300 8779 

 

THƯỚC- NẸP ACCO

 

1 Thước nhựa dẻo Win 20 cm 10 cây/lốc Cây  LH: 028 7300 8779 
2 Thước nhựa dẻo Win 30 cm 10 cây/lốc Cây  LH: 028 7300 8779 
3 Thước nhựa cứng  30cm 10 cây/lốc Cây  LH: 028 7300 8779 
4 Thước nhựa cứng  20cm 10 cây/lốc Cây  LH: 028 7300 8779 
5 Thước kéo Gtar 3m 12 cái/hộp Cái  LH: 028 7300 8779 
6 Thước kéo Gtar 5m 12 cái/hộp Cái  LH: 028 7300 8779 
7 Théo kéo Gtar 7.5m 12 cái/hộp Cái  LH: 028 7300 8779 
8 Acco nhựa 10 hộp/lốc Hộp  LH: 028 7300 8779 
9 Acco sắt 10 hộp/lốc Hộp  LH: 028 7300 8779 
10 Sáp đếm tiền nhiều màu 5 hộp/lốc Hộp  LH: 028 7300 8779 

 

BẤM KIM - KIM BẤM

 

1 Bấm kim số 10 Plus 10  cái/hộp Cái  LH: 028 7300 8779 
2 Bấm kim số 10 Double A 10  cái/hộp Cái  LH: 028 7300 8779 
3 Bấm kim số 10 SDI 10  cái/hộp Cái  LH: 028 7300 8779 
4 Bấm kim số 207 Ageles 10  cái/hộp Cái  LH: 028 7300 8779 
5 Bấm kim số 207 Eagle 10  cái/hộp Cái  LH: 028 7300 8779 
6 Bấm kim số 3 Eagle 206  10  cái/hộp Cái  LH: 028 7300 8779 
7 Bấm kim số 3 Eagle 206  A 10  cái/hộp Cái  LH: 028 7300 8779 
8 Bấm kim 50LA  12 cái / thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
9 Bấm kim 50SA 24 cái/ thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
10 Bấm kim 50LA chính hãng 12 cái / thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
11 Bấm kim 50SA chính hãng 24 cái/ thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
12 Gỡ kim Eagle   Cái  LH: 028 7300 8779 
13 Kim bấm số 10 SDI (20 h.nhỏ/1 h.lớn)
50 hộp/1 thùng
Hộp nhỏ  LH: 028 7300 8779 
14 Kim bấm số 10 Plus (20 h.nhỏ/1 h.lớn)
30 hộp/1 thùng
Hộp nhỏ  LH: 028 7300 8779 
15 Kim bấm 10 Việt Đức (20 h.nhỏ/1 h.lớn)
30 hộp/1 thùng
Hộp nhỏ  LH: 028 7300 8779 
16 Kim bấm số 3 SDI (10 h.nhỏ/1 h.lớn)
50 hộp/1 thùng
Hộp nhỏ  LH: 028 7300 8779 
17 Kim bấm số 24/6 KW.Trio (20 h.nhỏ/1 h.lớn)
50 hộp/1 thùng
Hộp nhỏ  LH: 028 7300 8779 
18 Kim bấm 03 Việt Đức (10 h.nhỏ/1 h.lớn)
50 hộp/1 thùng
Hộp nhỏ  LH: 028 7300 8779 
19 Kim bấm Plus số 3 (10 h.nhỏ/1 h.lớn)
30 hộp/1 thùng
Hộp nhỏ  LH: 028 7300 8779 
20 Kim bấm 23/8 KW.Trio (20 h.nhỏ/1 h.lớn)
240 hộp/1 thùng
Hộp nhỏ  LH: 028 7300 8779 
21 Kim bấm 23/10 KW.Trio (20 h.nhỏ/1 h.lớn)
240 hộp/1 thùng
Hộp nhỏ  LH: 028 7300 8779 
22 Kim bấm 23/13 KW.Trio (20 h.nhỏ/1 h.lớn)
150 hộp/1 thùng
Hộp nhỏ  LH: 028 7300 8779 
23 Kim bấm 23/15 KW.Trio (20 h.nhỏ/1 h.lớn)
150 hộp/1 thùng
Hộp nhỏ  LH: 028 7300 8779 
24 Kim bấm 23/17 KW.Trio (20 h.nhỏ/1 h.lớn)
120 hộp/1 thùng
Hộp nhỏ  LH: 028 7300 8779 
25 Kim bấm 23/20 KW.Trio (10 h.nhỏ/1 h.lớn)
120 hộp/1 thùng
Hộp nhỏ  LH: 028 7300 8779 
26 Kim bấm 23/23 KW.Trio (10 h.nhỏ/1 h.lớn)
120 hộp/1 thùng
Hộp nhỏ  LH: 028 7300 8779 

 

BẤM LỖ - KẸP GIẤY - KẸP BƯỚM

 

1 Bấm lỗ 837 40 cái/thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
2 Bấm lỗ 978  48 cái/thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
3 Bấm lỗ 978 -CH 24 cái/ thùng -CH Cái  LH: 028 7300 8779 
4 Bấm lỗ 9670 (70 tờ) 12 cái/ thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
5 Bấm lỗ 9670-CH 12 cái/thùng-CH Cái  LH: 028 7300 8779 
6 Kẹp giấy C62  (10 h.nhỏ/1 h.lớn)
50 hộp/1 thùng
Hộp  LH: 028 7300 8779 
7 Kẹp giấy C32 (10 h.nhỏ/1 h.lớn)
50 hộp/1 thùng
Hộp  LH: 028 7300 8779 
8 Kẹp giấy C33 1 hộp 100 cái Hộp  LH: 028 7300 8779 
9 Kẹp bướm 15 mm 12 cái/ hộp Hộp  LH: 028 7300 8779 
10 Kẹp bướm  19 mm 12 cái/ hộp Hộp  LH: 028 7300 8779 
11 Kẹp bướm  25 mm 12 cái/ hộp Hộp  LH: 028 7300 8779 
12 Kẹp bướm 32 mm 12 cái/ hộp Hộp  LH: 028 7300 8779 
13 Kẹp bướm  41 mm 12 cái/ hộp Hộp  LH: 028 7300 8779 
14 Kẹp bướm 51 mm 12 cái/ hộp Hộp  LH: 028 7300 8779 

 

BĂNG KEO-MÀNG PE

 

1 Băng keo VP 1F2 -18y 12 cuộn/cây Cuộn  LH: 028 7300 8779 
2 Băng keo VP 1F8 -18y 10 cuộn/cây Cuộn  LH: 028 7300 8779 
3 Băng keo trong 1.5F_vòng lớn 20 cuộn/cây Cuộn  LH: 028 7300 8779 
4 Băng keo trong 4F8 x80Y  6 cuộn/cây Cuộn  LH: 028 7300 8779 
5 Băng keo đục 4F8 x80Y 6 cuộn/cây Cuộn  LH: 028 7300 8779 
6 Băng keo trong 4F8 x100Y   6 cuộn/cây Cuộn  LH: 028 7300 8779 
7 Băng keo đục 4F8 x100Y  6 cuộn/cây Cuộn  LH: 028 7300 8779 
8 Băng keo 2 mặt 0.5F x 10Y  48 cuộn/cây Cuộn  LH: 028 7300 8779 
9 Băng keo 2 mặt 1F2 x 10Y  24 cuộn/cây Cuộn  LH: 028 7300 8779 
10 Băng keo 2 mặt 2F4 x 10Y 12 cuộn/cây Cuộn  LH: 028 7300 8779 
11 Băng keo 2 mặt 5F x 10Y  6 cuộn/cây Cuộn  LH: 028 7300 8779 
12 Băng keo giấy 1F2 x 30Y 24 cuộn/cây Cuộn  LH: 028 7300 8779 
13 Băng keo giấy 2F4 x 30Y 12 cuộn/cây Cuộn  LH: 028 7300 8779 
14 Băng keo giấy 5F x 30Y 6 cuộn/cây Cuộn  LH: 028 7300 8779 
15 Băng keo Simili 3.6F 8 cuộn/cây Cuộn  LH: 028 7300 8779 
16 Băng keo Simili 4.8F 6 cuộn/cây Cuộn  LH: 028 7300 8779 
17 Băng keo xốp 2.4F 12 cuộn/cây Cuộn  LH: 028 7300 8779 
18 Băng keo xốp 5F 6 cuộn/cây Cuộn  LH: 028 7300 8779 
19 Băng keo màu 3.6F 8 cuộn/cây Cuộn  LH: 028 7300 8779 
20 Băng keo màu 5F 6 cuộn/cây Cuộn  LH: 028 7300 8779 
21 Băng keo vải 4.8F 6 cuộn/cây Cuộn  LH: 028 7300 8779 
22 Băng keo điện 10 cuộn/cây Cuộn  LH: 028 7300 8779 
23 Băng keo dán tiền 3M 144 cuộn/thùng Cuộn  LH: 028 7300 8779 
24 Màng PE 2.6kg 4 cuộn/thùng Cuộn  LH: 028 7300 8779 

 

 Xem tiếp bảng giá tại đây