Bảng giá văn phòng phẩm (Phần 2)

Bảng giá văn phòng phẩm

Bảng giá văn phòng phẩm (Phần 2)

 

 DAO RỌC GIẤY- LƯỠI DAO- KÉO - CẮT KEO

 

1 Dao rọc giấy SDI nhỏ 0404 120 cái/hộp Cái LH: 0901 87 88 86  
2 Dao rọc giấy SDI lớn 0423 120 cái/hộp Cái LH: 0901 87 88 86
3 Lưỡi dao SDI nhỏ 1403 10 vĩ /hộp LH: 0901 87 88 86
4 Lưỡi dao SDI lớn 1404 10 vĩ /hộp LH: 0901 87 88 86  
5 Kéo  nhỏ 120 24 cây/hộp Cái LH: 0901 87 88 86  
6 Kéo S180-183 24 cây/hộp Cái LH: 0901 87 88 86
7 Kéo lớn K20 12 cây/hộp Cái LH: 0901 87 88 86
8 Cắt keo TTM (2001) 72 cái/thùng Cái LH: 0901 87 88 86  
9 Cắt keo TTM (2002) 60 cái/ thùng Cái LH: 0901 87 88 86  
10 Cắt keo TTM (2003) 72 cái/thùng Cái LH: 0901 87 88 86  
11 Cắt keo TTM (2004) 60 cái/thùng Cái LH: 0901 87 88 86  
12 Cắt keo TTM (2005) 60 cái/thùng Cái LH: 0901 87 88 86  
13 Cắt băng keo cầm tay 5F sắt 100 cái/thùng Cái LH: 0901 87 88 86  
14 Cắt băng keo cầm tay 5F nhựa 100 cái/thùng Cái LH: 0901 87 88 86  
15 Cắt băng keo cầm tay 6F 100 cái/thùng Cái LH: 0901 87 88 86  

 

ĐĨA CD - PIN

 

1 Đĩa CD Maxcel   –  (50 cái/cây) 600 cái/thùng Cái LH: 0901 87 88 86  
2 Đĩa DVD Maxcel   –  (50 cái/cây) 600 cái/thùng Cái LH: 0901 87 88 86  
3 Đĩa CD Maxcel- (lốc 10) 600 cái/thùng Cái LH: 0901 87 88 86  
4 Đĩa DVD Maxcel   - (10 cái/cây) 600 cái/thùng Cái LH: 0901 87 88 86  
5 Đĩa CD Maxcel- (hộp rời) 200 cái/thùng Cái LH: 0901 87 88 86  
6 Đĩa DVD Maxcel   – (Hộp rời) 200 cái/thùng Cái LH: 0901 87 88 86  
7 Vỏ đĩa sò nhựa 10 cái/lốc Cái LH: 0901 87 88 86  
8 Vỏ đĩa vuông nhựa 10 cái/lốc Cái LH: 0901 87 88 86  
9 Vỏ đĩa vuông đen 50 cái/lốc Cái LH: 0901 87 88 86  
10 Bao xốp/xấp đĩa 100 cái/lốc Lốc LH: 0901 87 88 86  
11 Pin Maxcel 2A 40 viên/hộp Viên LH: 0901 87 88 86  
12 Pin Maxcel 3A 40 viên/hộp Viên LH: 0901 87 88 86  
13 Pin Panasonic 2A 60 viên/hộp Viên LH: 0901 87 88 86  
14 Pin Panasonic 3A 60 viên/hộp Viên LH: 0901 87 88 86  
15 Pin AA-AAA Energizer chính hãng 20 viên/hộp Viên LH: 0901 87 88 86  
16 Pin Trung C pana 24 viên/hộp Viên LH: 0901 87 88 86  
17 Pin Đại D Pana 24 viên/hộp Viên LH: 0901 87 88 86  
18 Pin 9V Pana 12 viên/hộp Viên LH: 0901 87 88 86  

 

MÁY TÍNH 

 

1 Máy tính Casio M - 28 50 cái/1 thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
1 Máy tính Casio JS - 120 L - 12 số 200 cái/1 thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
1 Máy tính Casio JS - 20LA  - 12 số 30 cái/1 thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
1 Máy tính Casio HL -122 L  - 12 số 30 cái/1 thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
1 Máy tính Casio JS - 40 TS - 14 số 80 cái/1 thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
1 Máy tính Casio 9933 30 cái/1 thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
1 Máy tính Casio DF 120 BM chính hãng 30 cái/1 thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
1 Máy tính Casio AX 12B chính hãng 30 cái/1 thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
1 Máy tính Casio DZ 12S chính hãng 30 cái/1 thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
1 Máy Casio MJ-120D Plus 30 cái/1 thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
1 Máy tính Casio  LC 403TV chính hãng 30 cái/1 thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
1 Máy tính Casio LD 403 thường 30 cái/1 thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
1 Máy tính Casio DF 120TV 30 cái/1 thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
1 Máy Casio 8818 30 cái/1 thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
1 Máy tính Casio 570 ES  (dùng tính cho HS-SV) 30 cái/1 thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
1 Máy tính casio FX 570 VN Plus 30 cái/1 thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
1 Máy tính Casio MX-120B chính hãng 20 cái/1 thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
1 Máy tính Casio MX-12B chính hãng 20 cái/1 thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
1 Máy tính Casio GX 14B 20 cái/1 thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
1 Máy tính Casio GX 16B 20 cái/1 thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
1 Máy Casio JF-120BM 20 cái/1 thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
1 Máy tính DS-3018 30 cái/1 thùng Cái  LH: 028 7300 8779 

 

BẢNG TÊN - DÂY ĐEO

 

1 Bảng tên da 1 mặt (50 cái/1 lốc)
50 lốc/1 thùng
Cái  LH: 028 7300 8779 
2 Bảng tên da 2 mặt (50 cái/1 lốc)
50 lốc/1 thùng
Cái  LH: 028 7300 8779 
3 Bảng tên PVC-N#108(85mm*100mm)-50c/hộp 80hộp=4000c cái  LH: 028 7300 8779 
4 Bảng tên PVC-D# 207(83mm*135mm)-50c/hộp 60hộp=3000c cái  LH: 028 7300 8779 
5 Bảng tên PVC-N# 208(115mm*100mm)-50c/hộp 60hộp=3000c cái  LH: 028 7300 8779 
6 Bảng tên PVC-D#303(96mm*150mm)-50c/hộp 40hộp=2000c cái  LH: 028 7300 8779 
7 Bảng tên PVC-D#304(110mm*162mm)-50c/hộp 36hộp=1800c cái  LH: 028 7300 8779 
8 Dây đeo lụa móc xoay  (100 sợi/1 bịch)
20 bịch/1 thùng
 Sợi   LH: 028 7300 8779 
9 Kẹp thẻ sắt (100 cái/1 bịch)
50 bịch/1 thùng
Cái  LH: 028 7300 8779 
10 Bảng tên dẻo 3 lỗ (8x10) ngang (100 cái/1 lốc)
50 lốc/1 thùng
Cái  LH: 028 7300 8779 
11 Bảng tên dẻo 3 lỗ (8x10) đứng (100 cái/1 lốc)
50 lốc/1 thùng
Cái  LH: 028 7300 8779 
12 Bảng tên thường cứng viền xanh (50 cái/1 lốc)
50 lốc/1 thùng
Cái  LH: 028 7300 8779 
13 Bảng tên nhựa (107 đứng - 108 ngang) nắp zipper (50 cái/1 lốc)
50 lốc/1 thùng
Cái  LH: 028 7300 8779 
14 Bảng tên dẻo 9,5x13,5 (bảng tên hội nghị) (50 cái/1 lốc)
50 lốc/1 thùng
Cái  LH: 028 7300 8779 
15 Bảng tên cứng 9x14 (bảng tên hội nghị) (50 cái/1 lốc)
50 lốc/1 thùng
Cái  LH: 028 7300 8779 
16 Bảng tên zipper 9x14 (bảng tên hội nghị) (50 cái/1 lốc)
50 lốc/1 thùng
Cái  LH: 028 7300 8779 
17 Dây đeo đầu kẹp sắt  (100 sợi/1 bịch)
20 bịch/1 thùng
 Sợi   LH: 028 7300 8779 
18 Dây đeo đầu móc xoay lớn  (100 sợi/1 bịch)
20 bịch/1 thùng
 Sợi   LH: 028 7300 8779 
19 Dây đeo lụa kẹp sắt  (100 sợi/1 bịch)
20 bịch/1 thùng
 Sợi   LH: 028 7300 8779 
20 Dây đeo lụa bản lớn 1,5F móc xoay (100 sợi/1 bịch)
50 bịch/1 thùng
 Sợi   LH: 028 7300 8779 
21 Bộ bảng tên Sakura (50 bộ/1 hộp)
50 hộp/1 thùng
 Bộ   LH: 028 7300 8779 

 

GÔM- CHUỐT CHÌ- HỒ DÁN

 

1 Gôm Pentel-ZEH-03 (nhỏ)-(60 cục/hộp) 20 hộp Cục  LH: 028 7300 8779 
2 Gôm Pentel-ZEH-05 (trung)-(48 cục/hộp) 20 hộp Cục  LH: 028 7300 8779 
3 Gôm Pentel-ZEH-10 (lớn)-(36 cục/hộp) 20 hộp Cục  LH: 028 7300 8779 
4 Gôm TL E09 30 cục/1 hộp
40 hộp/1 thùng
Cục  LH: 028 7300 8779 
5 Gôm Plus trung 30 cục/1 hộp
40 hộp/1 thùng
Cục  LH: 028 7300 8779 
6 Chuốt chì Maped thường   Cái  LH: 028 7300 8779 
7 Chuốt chì Maped tốt (Shaker)  (25 cái/1 hộp) Cái  LH: 028 7300 8779 
8 Chuốt chì Thiên Long (40 cái/1 hộp)
72 hộp/1 thùng
Cái  LH: 028 7300 8779 
9 Chuốt chì SDI 50 cái / hộp Cái  LH: 028 7300 8779 
10 Hồ nước Queen (12 chai/1 lốc)
40 lốc/1 thùng
Chai   LH: 028 7300 8779 
11 Hồ nước Thiên Long G08 (12 chai/1 lốc)
40 lốc/1 thùng
Chai   LH: 028 7300 8779 
12 Hồ nước Quốc Toàn (chai 30ml) (12 chai/1 lốc)
100 lốc/1 thùng
chai  LH: 028 7300 8779 
13 Hồ khô Hàn Quốc (30 chai/1 hộp)
36 hộp/1 thùng
Chai   LH: 028 7300 8779 
14 Hồ khô Double A 30 lọ/ hộp Chai  LH: 028 7300 8779 
15 Hồ khô diêu dính Double A    Cây  LH: 028 7300 8779 
16 Hồ khô TL G011 30 lọ/hộp Chai  LH: 028 7300 8779 

 

BÚT XÓA

 

1 Bút xóa Thiên Long CP02 12 cây/hộp Cây  LH: 028 7300 8779 
2 Xóa kéo Mini Plus (20 cái/1 hộp)
200 cây/1 thùng
Cây  LH: 028 7300 8779 
3 Xóa kéo WH-105T Plus (10 cây/1 hộp)
100 cây/1 thùng
Cây  LH: 028 7300 8779 
4 Ruột xóa kéo WH-105T Plus (10 cây/1 hộp)
200 cây/1 thùng
Cây  LH: 028 7300 8779 

 

BÚT CHÌ - RUỘT CHÌ

 

1 Bút chì đen 2B thân vàng Gstar (loại tốt) 1 hộp/12 cây
240 hộp/1 thùng
Cây  LH: 028 7300 8779 
2 Bút chì Gstar P333 3B,4B,5B,6B 1 hộp/12 cây
240 hộp/1 thùng
Cây  LH: 028 7300 8779 
3 Bút chì Tiệp Khắc KOH 2B,4B,6B 1 hộp/12 cây Cây  LH: 028 7300 8779 
4 Bút chì chuốt Thiên Long GP01 1 hộp/10 cây Cây  LH: 028 7300 8779 
5 Bút chì chuốt Staedtler 134/132 1 hộp/12 cây
120 hộp /1 thùng
Cây  LH: 028 7300 8779 
6 Chì bấm Pentel AX105 1 hộp/12 cây
72 hộp/1 thùng
Cây  LH: 028 7300 8779 
7 Chì bấm Pentel AX125T 1 hộp/12 cây
72 hộp/1 thùng
Cây  LH: 028 7300 8779 
8 Chì bấm Pentel A255 1 hộp/12 cây
72 hộp/1 thùng
Cây  LH: 028 7300 8779 
9 Ruột chì vàng Yoyo (144 vĩ/1 hộp)
10 hộp/1 thùng
Vỉ  LH: 028 7300 8779 
10 Ruột chì Monami 0,5 - 0,7mm 2 hộp/vĩ Hộp  LH: 028 7300 8779 

 

BÚT GEL - BÚT NƯỚC

 

1 Bút Uniball UB 150 (12 cây/1 hộp)
60 hộp/1 thùng
Cây  LH: 028 7300 8779 
2 Bút Uniball UB 150 (chính hãng) (12 cây/1 hộp)
12 hộp/1 thùng
Cây  LH: 028 7300 8779 
3 Bút Uniball UM 100 (chính hãng)   Cây  LH: 028 7300 8779 
4 Bút UNI BP Click 0,7 (Chính hãng)   cây  LH: 028 7300 8779 
5 Bút nước Tizo 1 hộp/12 cây cây  LH: 028 7300 8779 
6 Bút  UNI - S.A.S  - loại tốt 10 hộp/1 thùng Cây  LH: 028 7300 8779 
7 Bút Gel Đông A Jellito 0,4mm   Cây  LH: 028 7300 8779 
8 Bút Gel Đông A My Gel 0,5mm   Cây  LH: 028 7300 8779 
9 Bút Gel Đông A Zero 0,38   Cây  LH: 028 7300 8779 
10 Bút nước Mini Gel 1 hộp/12 cây
60 hộp/1 thùng
cây  LH: 028 7300 8779 
11 Bút Gel 09 Master Ship   Cây  LH: 028 7300 8779 
12 Bút bi Gel -08 Sunbeam   Cây  LH: 028 7300 8779 
13 Bút Thiên Long  GEL B03 12 cây/hộp Cây  LH: 028 7300 8779 
14 Bút Thiên Long  GEL B01 12 cây/hộp Cây  LH: 028 7300 8779 

 

BÚT DẠ QUANG 

 

1 Bút dạ quang Thiên Long HL - 03 4 màu 5 cây/tép Cây  LH: 028 7300 8779 
2 Bút dạ quang TOZO 10 cây/hộp Cây  LH: 028 7300 8779 
3 Bút dạ quang Staedler 364 10 cây/hộp Cây  LH: 028 7300 8779 
4 Bút dạ quang Arline 10 cây/hộp Cây  LH: 028 7300 8779 

 

BÚT LÔNG DẦU - BÚT LÔNG BẢNG

 

1 Bút lông dầu 2 đầu nhỏ Thiên Long PM-04 (10 cây/1 hộp)
60 hộp/1 thùng
Cây  LH: 028 7300 8779 
2 Bút lông dầu 2 đầu nhỏ Fo- PM-01 (10 cây/1 hộp)
60 hộp/1 thùng
Cây  LH: 028 7300 8779 
3 Bút lông dầu Thiên Long PM-09 (10 cây/1 hộp)
60 hộp/1 thùng
Cây  LH: 028 7300 8779 
4 Bút lông dầu Thiên Long FO-PM09 (10 cây/1 hộp)
72 hộp/1 thùng
Cây  LH: 028 7300 8779 
5 Bút lông bảng Thiên Long WB-02 (20 cây/1 hộp)
60 hộp/1 thùng
Cây  LH: 028 7300 8779 
6 Bút lông bảng Thiên Long WB-03 (10 cây/1 hộp)
60 hộp/1 thùng
Cây  LH: 028 7300 8779 
7 Bút lông bảng Thiên Long FO WB-015 (10 cây/1 hộp)
72 hộp/1 thùng
Cây  LH: 028 7300 8779 
8 Bút lông bảng monami Fine (12 cây/1 hộp)
72 hộp/1 thùng
Cây  LH: 028 7300 8779 
9 Lau bảng (10 cây/1 hộp)
72 hộp/1 thùng
Cái  LH: 028 7300 8779 

 

BÚT BI THIÊN LONG

 

1 Bút bi Thiên Long FO-03 (20 cây/1 hộp)
60 hộp/1 thùng
Cây  LH: 028 7300 8779 
2 Bút bi Thiên Long 08 xanh, đỏ, đen  20 cây/hộp Cây  LH: 028 7300 8779 
3 Bút bi Thiên Long 025 xanh, đỏ, đen  20 cây/hộp Cây  LH: 028 7300 8779 
4 Bút bi Thiên Long 027 xanh, đỏ, đen  20 cây/hộp Cây  LH: 028 7300 8779 
5 Bút bi Thiên Long 036 xanh, đỏ, đen  10 cây/hộp Cây  LH: 028 7300 8779 
6 Bút bi Thiên Long 031 xanh, đỏ, đen  20 cây/hộp Cây  LH: 028 7300 8779 
7 Bút bi Thiên Long 034 xanh, đỏ, đen  20 cây/hộp Cây  LH: 028 7300 8779 
8 Bút bi Thiên Long 047 xanh, đỏ, đen  20 cây/hộp Cây  LH: 028 7300 8779 
9 Bút bi Thiên Long 049 xanh, đỏ, đen  20 cây/hộp Cây  LH: 028 7300 8779 
10 Bút bi Thiên Long 061 xanh, đỏ, đen  20 cây/hộp Cây  LH: 028 7300 8779 
11 Bút bi Thiên Long 079 xanh, đỏ, đen  20 cây/hộp Cây  LH: 028 7300 8779 
12 Bút cắm bàn đôi TL 10 cây/hộp Cây  LH: 028 7300 8779 

 

MỰC DẤU - MỰC BÚT LÔNG- TAMPON

 

1 Mực dấu Horse (12 chai/1 lố)
24 lố/1 thùng
Chai  LH: 028 7300 8779 
2 Mực đổ con dấu Shiny 20 hộp/1 thùng Chai  LH: 028 7300 8779 
3 Mực dấu chuyên dụng không phai SI.61-62-63 50 chai/1 thùng Chai  LH: 028 7300 8779 
4 Mực dấu Sao Đỏ   Chai  LH: 028 7300 8779 
5 Mực dấu Sao Đỏ tốt (12 chai/1 lốc) Chai  LH: 028 7300 8779 
6 Mực lông dầu Penta (12 chai/1 hộp) Chai  LH: 028 7300 8779 
7 Mực lông dầu Queen RFI-01  (12 chai/1 lốc)
12 lốc/1 thùng
Chai  LH: 028 7300 8779 
8 Mực lông bảng Queen RFI-03 (06 chai/1 lốc)
24 lốc/1 thùng
Chai  LH: 028 7300 8779 
9 Mực lông dầu Thiên Long (06 chai/1 lốc)
24 lốc/1 thùng
Chai  LH: 028 7300 8779 
10 Mực lông bảng Thiên Long (06 chai/1 lốc)
24 lốc/1 thùng
Chai  LH: 028 7300 8779 
11 Mực dấu Trodat (loại tốt) (12 chai/1 hộp) Chai  LH: 028 7300 8779 
12 Mực lông dầu Horse (12 chai/1 hộp)
24 lố/1 thùng
Chai  LH: 028 7300 8779 
13 Hộp dấu kim loại Horse No.1 (chính hãng) 144 cái/1 thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
14 Hộp dấu kim loại Horse No.02 144 cái/1 thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
15 Hộp dấu kim loại Horse No.03 144 cái/1 thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
16 Hộp dấu nhựa Shiny SP.01 - có mực sẵn 144 cái/1 thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
17 Hộp dấu  Nhựa  Shiny  SP.2- có mực sẵn 144 cái/1 thùng Cái  LH: 028 7300 8779 
18 Hộp dấu  Nhựa  Shiny  SP.3- có mực sẵn 144 cái/1 thùng Cái  LH: 028 7300 8779 

 

MỰC - RUY BĂNG

 

1 Ruy băng LQ300   Cuộn  LH: 028 7300 8779 
2 Ruy băng LQ310   Cuộn  LH: 028 7300 8779 
3 Ruy băng LQ680   Cuộn  LH: 028 7300 8779 
4 Ruy băng LQ590   Cuộn  LH: 028 7300 8779 
5 Ruy băng LQ2170/80/90   Cuộn  LH: 028 7300 8779 

 

SÚNG BẮN KEO- KEO SILICON- DECAL DÁN GIÁ

 

1 Súng bắn keo-nhỏ-(24 cây/hộp) 4 hõp=96 c Cái  LH: 028 7300 8779 
2 Súng bắn keo-lớn-(12 cây/hộp) 4 hõp=48 c Cái  LH: 028 7300 8779 
3 Keo silicon-nhỏ-(100 cây/bao) 22bao=2200 c Cây  LH: 028 7300 8779 
4 Keo silicon-lớn- (50 cây/bao) 20bao=1000 c Cây  LH: 028 7300 8779 
5 Giấy dán giá-trắng-440tờ-(10 cây/hộp) 10 hộp=100 c Cây  LH: 028 7300 8779 
6 Giấy dán giá dạ quang-440tờ-(10 cây/hộp) 10 hộp=100 c Cây  LH: 028 7300 8779 
7 Decal dán giá-A4-bóng kiếng-(100 tờ/xấp) 30 xâp xấp  LH: 028 7300 8779 
8 Decal dán giá-A4-đế vàng-(100 tờ/xấp) 20 xấp xấp  LH: 028 7300 8779 

 

NHU YẾU PHẨM

 

1 Dây thun vàng XK trung, lớn Loại 1- 0.5kg/bịch Bịch  LH: 028 7300 8779 
2 Dây thun vàng XK nhỏ Loại 1- 0.5kg/bịch Bịch  LH: 028 7300 8779 
3 Giấy vệ sinh An An 10 cuộn/lốc Cuộn  LH: 028 7300 8779 
4 Giấy vệ sinh Pulpy 10 cuộn/lốc Cuộn  LH: 028 7300 8779 
5 Khăn hộp Pulpy 5 hộp/lốc Hộp  LH: 028 7300 8779 
6 Túi nilong có quai/ không quai   Kg  LH: 028 7300 8779 
7 Túi ziper   Kg  LH: 028 7300 8779 
8 Bao rác 3 cuộn 3 cuộn/kg Kg  LH: 028 7300 8779 
9 Vim tẩy bồn cầu 900ml 24 chai/thùng Chai  LH: 028 7300 8779 
10 Nước rửa chén Sunlight 750ml 24 chai/thùng Chai  LH: 028 7300 8779 
11 Nước rửa tay lifebouy 180ml   Chai  LH: 028 7300 8779 
12 Nước lau kính Gift 24 chai/thùng Chai  LH: 028 7300 8779 
14 Nước rửa chén Sunlight can 4kg 3 can/thùng Can  LH: 028 7300 8779 
15 Nước rửa tay lifebouy 500ml 12 chai/thùng Chai  LH: 028 7300 8779 
16 Nước rửa tay lifebouy can 4kg 3 can/thùng Can  LH: 028 7300 8779 
17 Nước lau sàn Sunlight 1l 12 chai/thùng Chai  LH: 028 7300 8779 
18 Nước lau sàn Sunlight can 4kg 3 can/thùng Can  LH: 028 7300 8779 
19 Xà bông cục Lifebouy 72 cục/ thùng cục  LH: 028 7300 8779 
20 Xịt phòng Ami 24 chai/thùng Chai  LH: 028 7300 8779 
21 Xịt phòng Glade 24 chai/thùng Chai  LH: 028 7300 8779 
22 Sáp thơm Ami 24 hộp/thùng Chai  LH: 028 7300 8779 
23 Sáp thơm Glade 24 hộp/thùng Chai  LH: 028 7300 8779 
24 Xịt côn trùng Raid 24 chai/thùng Chai  LH: 028 7300 8779 
25 Nước tẩy Javel 1000ml   Chai  LH: 028 7300 8779 
26 Xà bông omo 800g 32 bich/thùng Bịch  LH: 028 7300 8779 
27 Xà bông omo 6kg 3 bịch/thùng Bịch  LH: 028 7300 8779 

 

Ngoải các mặt hảng trên, chúng tôi còn có rất nhiều loại khác.

Quý khách có nhu cầu báo giá hoặc đặt hàng vui lòng liên hệ:

Di động / Zalo: 0901 87 88 86

Để chúng tôi báo giá tốt nhất

Xin cảm ơn!

 

Bấm vào đây để quay về đầu bảng giá